Sekapur Sirih

Assalamu’alaikum Wr.wb

Segala Puji dan Rasa syukur patut kita persembahkan kepada Allah SWT atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang berkesinambungan kepada kita semua.

Menjadi tamu Allah adalah impian semua umat Islam dan kemabruran Ibadah Haji adalah tujuan utama dari perjalanan Ibadah Haji. Disinilah fungsi utama dari para Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik demi terwujud tujuan dari para calon Jamaah.  PT. Zamzam Sumbula Thoyyiba, perusahaan Travel Haji khusus / Plus serta Umrah menjadi  wadah untuk mengantarkan kepada tujuan tersebut diharapkan juga mampu memberikan pelayanan yang paripurna yaitu memberikan pelayanan purna Haji melalui pembinaan yang berkesimambungan yang Insya Allah  akan menjaga ikatan tali silaturrahmi antara Jamaah Haji dan Umrah dan sekaligus meningkatkan kualitas pengamalan nilai-nilai spiritual Ibadah Haji dan Umrah. Mudah – mudahan upaya yang mulia tersebut  mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amien

Wassalamu’alaikum Wr.wb

Prof. KH. M. Ali Yafie